Zamość wspiera imprezy

Zamość wspiera imprezy

Ogłoszony przed miesiącem konkurs samorządu na imprezy i wydarzenia kulturalne został w końcu rozstrzygnięty. Jego wyniki zostały opublikowane w środę, 17 marca. A samorząd rozdzielił dotacje na rozmaite eventy na kolejny rok imprez. Łącznie miasto wsparło organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz imprez kwotą wynoszącą w sumie 120 tys. złotych. Największa przyznana dotacja wyniosła aż 30 tysięcy złotych, a najniższe przyznane środki opiewały na kwotę 3 tys. złotych.

Kto otrzyma najwięcej?

Największy zasób środków finansowych otrzyma przede wszystkim Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna. Przyznane im środki mają zostać wykorzystane w celu zorganizowania kolejnej, 19. już edycji wyjątkowego, Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Eurofolk. Nie jest to jednak jedyne wydarzenie, które może poszczycić się wyraźnym wsparciem ze strony samorządu.

Dla kogo również trafią środki finansowe?

Przyznaniem dużej dotacji pochwalić się może również Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza. Organizacja ta otrzyma 21 tysięcy złotych, które mają zostać przeznaczone na organizację Zamość Jazz Festival 2021. Z kolei 15 tysięcy złotych przyznane zostało Zamojskiemu Towarzystwu Fotograficznemu. Środki te mają zostać przeznaczone na organizację wystawy w Galerii Fotografii Ratusz. Co więcej, te pieniądze zostaną rozdysponowane w ramach konkursu „Zdjęcie Roku” oraz wystawy plenerowej.

Więcej dotacji

Niemałym wsparciem poszczycić się może również Stowarzyszenie Zamość – 1920. To właśnie dla niego magistrat postanowił przeznaczyć aż 13 tysięcy złotych. Za te środki zrealizowane zostanie wydarzenie „Zamość 1920 – przywrócić w pamięci w następne stulecie…”. Z kolei Stowarzyszenie Wszystko Gra za przyznane 11,5 tysiąca złotych ma zorganizować wyjątkową imprezę „Wszystko Gra 2021”. Oprócz tych instytucji dotacje otrzymało m.in. Stowarzyszenie turystyka z Pasją (10 tysięcy złotych), Stowarzyszenie Chór Ziemi Zamojskiej „Contra” (6 tysięcy złotych) czy też Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” (5 tysięcy złotych).