Ambasador Hiszpanii w Zamościu – znamy powód wizyty!

Ambasador Hiszpanii w Zamościu – znamy powód wizyty!

Zamość niedawno miał przyjemność gościć niezwykłą osobistość. Z wizytą bowiem przyjechał ambasador Hiszpanii Francisco Javier Sanabira Valderrama. Wizyta ta jednak miała charakter biznesowy. Jak zdradza prezydent Zamościa – Andrzej Wnuk, planowana jest ścisła współpraca władz miasta z ambasadą Hiszpanii. Miasto planuje zorganizować wydarzenie poświęcone sefardyjskim Żydom, którzy przybyli do Zamościa w czasach Jana Zamoyskiego. 

Żydzie Sefardyjscy w Zamościu

Żydzi sefardyjscy uzyskali prawo do zamieszkania w Zamościu zaledwie sześć lat po założeniu miasta. Powodem była potrzeba czerpania zysków z handlu luksusowymi towarami. Jan Zamoyski sprowadził więc sefardyjczyków do Zamościa, aby parali się właśnie handlem i wspierali miejscową gospodarkę. Słynęli oni bowiem ze świetnej żyłki handlowej. Pochodzili oni między innymi z Hiszpanii i w świecie jawili się, jako specjaliści od sprzedaży diamentów, złota, kosztownych tkanin, czy innych towarów uznawanych wówczas za drogie i prestiżowe. 

Gmina Sefardyjska, która została utworzona w Zamościu, była pierwszą i jedyną wówczas taką w Rzeczypospolitej.  Co istotne posiadała pełną autonomię, która trwała aż do siedemnastego wieku. W szesnastym wieku w Zamościu powstała dzielnica żydowska, wówczas też powstała tam pierwsza drewniana synagoga. W okresie międzywojennym społeczność żydowska w Zamościu kwitła. Niestety czasy Drugiej Wojny Światowej zmusiły zamojskich żydów do ucieczki, miasto wówczas zostało zajęte przez Niemców. Wielu z nich niestety nie zdążyła uciec do Związku Radzieckiego, część, która została, owszem mogła mieszkać w mieście, ale często była pozbawiana lepszych mieszkań i była prześladowana. W latach czterdziestych spotkał ich podobny los, co większość Żydów na terenie Polski. Zostali oni wywiezieni do obozów koncentracyjnych. 

Konferencje jeszcze w tym roku?

Aby uczcić wkład społeczności żydowskiej w rozwój miasta, a także upamiętnić ją, prezydent miasta Andrzej Wnuk oraz ambasador Hiszpanii Francisco Javier Sanabira Valderrama planują jeszcze w tym roku zorganizować konferencję poświęconą ludności żydowskiej w Zamościu. Panowie po rozmowie postanowili również odwiedzić Centrum „Synagoga”.