Trzy możliwe trasy obwodnic dla Szczebrzeszyna i Zamościa: analiza alternatyw i konsultacje społeczne

Trzy możliwe trasy obwodnic dla Szczebrzeszyna i Zamościa: analiza alternatyw i konsultacje społeczne

Podobnie w przypadku Szczebrzeszyna, jak i miasta Zamość, bierze się pod uwagę trzy potencjalne trasy przyszłych obwodnic. Na terenie oddziału GDDKiA w Lublinie trwa sporządzanie specjalistycznego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami planowania strategicznego, które ma na celu identyfikację najbardziej efektywnego rozwiązania.

Planowane inwestycje drogowe są częścią rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Jak zaznacza Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), etap informacyjny dotyczący tych projektów już zakończył się.

W ramach konsultacji społecznych, spotkania z lokalną społecznością miały miejsce nie tylko w Szczebrzeszynie, ale również w Bodaczowie, Wysokiem oraz Zawadzie – te ostatnie były dedykowane dla mieszkańców potencjalnie dotkniętych budową obwodnicy Zamościa. Jak podkreśla rzecznik GDDKiA, wszyscy obecni na spotkaniach mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków zarówno na miejscu, jak i drogą elektroniczną.

– Wszystkie nadesłane uwagi i propozycje ze strony mieszkańców zostały poddane szczegółowej analizie. Te, które były możliwe do wdrożenia, zostały zaakceptowane i zintegrowane z dokumentacją projektową. Obecnie jesteśmy w procesie odpowiedzi na każdy z nadesłanych wniosków – mówi Minkiewicz, dodając, że wyniki prac nad projektem są dostępne dla zainteresowanych gmin oraz na stronie internetowej GDDKiA.

Naszemu źródłu udało się dowiedzieć, że w dokumentacji uwzględniono także zmiany dotyczące rejonu Sitańca. Stało się to koniecznością po rozszerzeniu w ubiegłym roku strefy ochronnej poligonu wojskowego w Sitańcu-Wolicy i wprowadzeniu ograniczeń związanych z jej zagospodarowaniem.