Odkrycie z czasów II Wojny Światowej podczas prac kanalizacyjnych w Zamościu

Odkrycie z czasów II Wojny Światowej podczas prac kanalizacyjnych w Zamościu

Mieszkaniec miasta Zamość natrafił na historyczną relikt, prawdopodobnie z okresu drugiej wojny światowej, podczas wykonywania robót związanych z kanalizacją na swojej nieruchomości. Skorodowana skrzynka, a w niej stara amunicja, została odkopana na jednym z osiedli tego historycznego miasta.

Na miejscu odnalezienia artefaktu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie natychmiast pojawiły się siły policyjne. Wydział Patrolowo-Interwencyjny zamojskiej policji zabezpieczył teren, a eksperci od materiałów wybuchowych przystąpili do działań mających na celu transport i unieszkodliwienie znaleziska. Jak donosi rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Dorota Krukowska-Bubiło, saperzy jeszcze tego samego dnia zajęli się neutralizacją tego potencjalnie niebezpiecznego niewybuchu na poligonie.

Równocześnie, apelujemy do mieszkańców o ostrożność i odpowiednie postępowanie w przypadku natrafienia na jakiekolwiek niewybuchy czy pozostałości po amunicji. Pomimo upływu wielu lat od zakończenia wojny, tego typu znaleziska mogą być nadal bardzo niebezpieczne. Prosimy o nie dotykanie, nie badanie ani nie próbę przenoszenia takich przedmiotów. Wskazane jest oznaczenie miejsca znalezienia i natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie odpowiednich służb, w tym dyżurnego jednostki Policji, który skieruje na miejsce odpowiednie siły.