Szybko rozwijająca się Akademia Zamojska zdobywa nową infrastrukturę dydaktyczną

Szybko rozwijająca się Akademia Zamojska zdobywa nową infrastrukturę dydaktyczną

Ze względu na dynamiczny rozwój Akademii Zamojskiej, konieczne stało się zapewnienie uczelni większej przestrzeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W związku z tym, 20 marca oddano do użytku nowe skrzydło budynku uczelni, znajdującego się na ulicy Zamoyskiego 64. W ramach tej inwestycji powstała przestronna aula, która może pomieścić aż 200 osób naraz. Całość przedsięwzięcia kosztowała ponad 5 milionów złotych, z czego 2,7 miliona pochodziło z dotacji przyznanej przez resort nauki.

Akademia Zamojska posiada już budynki na ulicach: Hrubieszowskiej 24, Zamoyskiego 64, Sienkiewicza 10 i 22, Szczebrzeskiej 31 oraz Pereca 2 w Zamościu. Jednak ze względu na intensywny rozwój uczelni, potrzeba większej bazy dydaktycznej. Gmach na ulicy Szczebrzeskiej ma sprostać tym oczekiwaniom i stanie się dodatkowym miejscem prowadzenia działań naukowych.

Władze AZ planują również przeprowadzenie gruntownych remontów w innych częściach miasta. Przykładowo, jeden z nich ma miejsce w budynku na ulicy Sienkiewicza 22. Dodatkowo, w miejscu dawniej funkcjonującej piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, przy ulicy Szczebrzeskiej 31, obok Centrum Badań i Transferu Technologii AZ, powstaje nowy obiekt dydaktyczny. W nim przewidziano hale sportową dla studentów oraz nowe sale lekcyjne dla studentów logistyki, mechaniki i budowy maszyn oraz informatyki.