Historia społeczności żydowskiej w Zamościu

Historia społeczności żydowskiej w Zamościu

Zamość od początków istnienia była miastem przyjaznym i nowoczesnym. Miało to związek z wybitnymi postaciami, które były w mieście osobami decydującymi. Na uwagę zasługuje na przykład przyjaciel króla – Jan Zamoyski. To właśnie on przyczynił się do stworzenia Żydom dobrych warunków do życia – umożliwił budowę synagogi i innych miejsc związanych z kulturą żydowską. Dzięki temu społeczność żydowska mogła się rozwijać i żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami.

Szlak Chasydzki w Zamościu

Obecnie jedyną pozostałością po Żydach zamieszkujących Zamość jest historyczny szlak. Nazwa szlaku pochodzi od chasydyzmu – głównego nurtu judaizmu, który powstał właśnie w Polsce. W XIX wieku ludność żydowska była w Zamościu większością. Żydzi stanowili ponad 60% mieszkańców miasta. Liczna społeczność pozostawiła po sobie wspaniałe dziedzictwo, ale niestety Żydzi w Zamościu nie przetrwali II Wojny Światowej. Nowoczesność i świetność miasta nie uchroniła ludzi przed nazistowskimi zbrodniami. Zaledwie kilka lat po rozpoczęciu wojny, 1 1942 Niemcy z dumą ogłosili, że w Zamościu nie ma już żadnych Żydów.

Mieszkańców miasta tracono w obozie koncentracyjnym w Bełżcu. Po żydowskich mieszkańcach Zamościa pozostały zniszczone synagogi, mykwa (rytualna łaźnia) zdewastowany cmentarz żydowski, który niestety nie przetrwał do dzisiejszych czasów.

Żydzi upamiętnieni w Zamościu

Najwięcej działań mających na celu ochronę dziedzictwa żydowskiego w Zamościu, podejmuje się od 2002 roku. W tym czasie powołano do życia Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. To właśnie fundacja odpowiada za odnowienie znakomitej synagogi znajdującej się na Starym Mieście. Ludność żydowską w Zamościu upamiętniają także liczne tabliczki, które można zobaczyć podczas zwiedzania miasta.