Edukacyjne spotkanie z historią II Wojny Światowej dla więźniów Zakładu Karnego w Hrubieszowie

Edukacyjne spotkanie z historią II Wojny Światowej dla więźniów Zakładu Karnego w Hrubieszowie

10 listopada miało miejsce niezwykłe wydarzenie w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Tomasz Hanejko, dyrektor Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu, odwiedził placówkę, aby przeprowadzić edukacyjne spotkanie z osadzonymi.

Hanejko, jako kustosz muzealny, poprowadził warsztaty edukacyjne dla więźniów hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej. W trakcie spotkania przedstawił on czasową ekspozycję pod nazwą „Res non humana – Rzecz nieludzka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944”.

Szansa na bliższe zapoznanie się z treścią prezentowanej wystawy oraz możliwość wysłuchania wykładu na temat wydarzeń z lat 1939-1944, które były bezpośrednim efektem brutalnej polityki ludnościowej prowadzonej przez hitlerowców, zostały udzielone osadzonym. Wyjątkowo drastyczne doświadczenia wojenne mieszkańców Zamojszczyzny stanowiły główny temat omawianej ekspozycji.

Zgodnie z niemieckimi zamierzeniami, Zamojszczyzna miała stać się terenem realizacji planu germanizacji i kolonizacji Europy Środkowej i Wschodniej. W praktyce oznaczało to m.in. masowe deportacje polskiej ludności oraz zasiedlanie tych terenów przez niemieckich kolonistów przybyłych z różnych części kontynentu.