Hołd dla Bohaterów Zamojszczyzny

Hołd dla Bohaterów Zamojszczyzny

22 września obecny roku, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny – Zbigniew Ziobro wraz z wiceministrem Marcinem Romanowskim uczestniczyli w ceremonii ku czci bohaterów Zamojszczyzny. Odwiedzili historyczną Rotundę w Zamościu, która podczas drugiej wojny światowej stała się miejscem niemieckiego terroru, gdzie więziono i mordowano mieszkańców tego regionu. Uczcili pamięć ofiar, składając tam wieniec.

Ziobro, podczas towarzyszącej tej ceremonii konferencji, wyraził swój szacunek dla determinacji i odwagi mieszkańców Zamojszczyzny. Podkreślił, że pomimo warunków niemieckiej okupacji, nie ugięli się oni i podjęli zdecydowany ruch oporu przeciwko najeźdźcy. Walczyli o swoją Polskę, o wolność oraz tożsamość. Wyraził potrzebę ciągłego przypominania i upamiętniania ofiar i ich poświęcenia. Wspomniał również o tysiącach dzieci z tego regionu, które zostały brutalnie wywiezione do Niemiec – niektóre z nich zgładzono, inne poddano przymusowej germanizacji.

Minister Ziobro podkreślił także, że powstanie zamojskie, które miało miejsce w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku, powinno być upamiętnione na terenie całej Polski. Przypomniał, że celem tego zrywu była obrona Zamojszczyzny przed planowanym przez Niemców wysiedleniem polskich mieszkańców.