Nowe respiratory w szpitalu w Zamościu

Nowe respiratory w szpitalu w Zamościu

Do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, trafiły dwa nowe respiratory. Darczyńcą jest Caritas Polska, który już od początku pandemii aktywnie angażuje się w walkę z nią. Nowe urządzenia wykorzystywane będą podczas transportu chorych na COVID-19. Dyrekcja szpitala wyraziła ogromna wdzięczność za przekazanie sprzętu.

Uroczyste przekazanie sprzętu

W piątek 26 lutego, do papieskiego szpitala w Zamościu trafiły dwa nowe respiratory. Sprzęt został przekazany przez Caritas Polska. Z tej okazji w szpitalnej kaplicy odbyła się skromna uroczystość, z zachowaniem koniecznych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Wzięli w niej udział duchowni Caritasu, kapelani pełniący posługę w szpitalu oraz dyrekcja placówki. Respiratory, które do niej trafiły, zostaną przeznaczone do udzielania pomocy chorym z ciężkimi objawami COVID-19 podczas ich transportu do szpitala. Dar ten ma szczególne znaczenie dla szpitala, ponieważ urządzenia, którymi obecnie dysponuje, nie są już w pełni sprawne, a ich naprawa nie jest możliwa. Placówka ma również utrudniony dostęp do nowych respiratorów, dlatego całe wydarzenie przekazania nowego sprzętu miało tak doniosły charakter.

Caritas zaangażowany w walkę z pandemią

Już od momentu wybuchu pandemii COVID-19 Caritas Polska czynnie angażuje się w walkę z nią, koncentrując się przede wszystkim na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Mowa tu głównie o osobach starszych oraz ubogich. Instytucja prowadzi również zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu medycznego, w tym również respiratorów, na które jest szczególnie duże zapotrzebowanie, a ich braki odczuwa wiele placówek w całym kraju. Dwa z nich trafiły w piątek do szpitala w Zamościu. Gest ten, w opinii duchownych, stanowi nawiązanie do chrześcijańskiej triady Wielkiego Postu. Składają się na nią modlitwa, post oraz jałmużna dla chorych i potrzebujących, która w tradycji katolickiej stanowi szczególnej wagi przejaw miłości i troski o bliźniego.