Przemoc domowa w Zamościu. Prokuratura Rejonowa przesłuchała sprawcę

Przemoc domowa w Zamościu. Prokuratura Rejonowa przesłuchała sprawcę

Zarzuty postawione przez Prokuraturę Rejonową w Zamościu wobec 56-letniego  mieszkańca gminy Adamów zostały podtrzymane. Taki jest efekt przesłuchania w sprawie mężczyzny. Podtrzymane zostały oba zarzuty, które pierwotnie usłyszał 56-latek. Mowa tu z jednej strony o znęcaniu się psychicznym i fizycznym nad osobą najbliższą, a z drugiej strony o wytwarzaniu alkoholu etylowego bez posiadania odpowiednich koncesji i wpisu w rejestrze producentów. O szczegółach postępowania informacji udzielił Jarosław rosołek, Zastępca Prokuratora rejonowego w Zamościu.

Jaka była linia obrony mężczyzny?

Zgodnie ze słowami Jarosława Rosołka, podejrzany przyznał się jedynie do części zarzucanych mu czynów. Jednocześnie odmówił on składania wyjaśnień w omawianej sprawie. Po wykonaniu czynności przesłuchania, prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec mężczyzny dozoru, który polegać będzie na obowiązkowym stawianiu się 56-latka na posterunku policji w Krasnobrodzie. Równocześnie prokuratura nakazała mieszkańcowi gminy Adamów opuszczenie lokalu, który zajmował wraz z pokrzywdzoną. Działania te uzupełnione zostały o zakaz kontaktowania się, a także zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Gromadzenie dowodów przez prokuraturę

W związku z prowadzoną sprawą prokuratura postanowiła w dalszej kolejności gromadzić dowody, które umożliwią rozwiązanie sprawy. Mowa tu zarówno o dowodach rzeczowych, jak i przesłuchiwaniu świadków. W związku ze stawianymi mężczyźnie zarzutami zbadane zostaną wszystkie okoliczności, które można poddać weryfikacji. W zależności od tego, jakie dowody zostaną zebrane w trakcie przesłuchiwania mężczyzny oskarżonego m.in. o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osobą najbliższą, prokurator zadecyduje w sprawie dalszego toku sprawy.

Co może grozić mężczyźnie?

Kodeks Karny jasno opisuje, co może grozić 56-latkowi za zarzucane mu czyny. Zdecydowanie poważniejszym oskarżeniem jest znęcanie się nad osobą najbliższą. Czyn ten jest przestępstwem, za które w ramach przepisów kodeksu karnego może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Z kolei za nielegalny wyrób alkoholu, który nie był opatrzony ustawowym wpisaniem do rejestru producentów mężczyźnie grozić może kara wysokiej grzywny, ograniczenie wolności, a nawet i pozbawienie jej do roku.