Wielki Lubelski Test Wiedzy Ekologicznej

Wielki Lubelski Test Wiedzy Ekologicznej

Edukacja ekologiczna w dzisiejszych czasach to podstawa dla ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę szybko postępujące zmiany, działać musimy już teraz. Dlatego tak ważne jest uświadamianie nowych pokoleń w tej przestrzeni. Wielki Lubelski Test Wiedzy Ekologicznej to jedno z rozwiązań, którą pomagają chronić środowisko i zwiększać wiedzę ekologiczną społeczeństwa.

Czym zajmuje się edukacja ekologiczna?

Edukacja ekologiczna to szereg działań, które służą poprawie jakości środowiska. Między innymi segregacja odpadów, recykling, świadome i zdrowe odżywianie, a także troska o czyste powietrze – to jedne z najważniejszych zagadnień edukacji ekologicznej. Nauka i wpajanie ekologicznego trybu życia to rzecz obowiązkowa. I dlatego Wielki Lubelski Test Wiedzy Ekologicznej wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i zachęca do wzięcia w nim udziału młodzież z całego województwa lubelskiego.

Wszelkie działania proekologiczne wpajane od najmłodszych lat stają się nawykami i stylem życia, które bardzo mocno wpływają na stan środowiska, którego częścią są także ludzie.

Jak wziąć udział w Wielkim Lubelskim Teście Wiedzy Ekologicznej?

Wielki Lubelski Test Wiedzy Ekologicznej przeprowadzany jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to eliminacje szkolne, które odbędą się 13 listopada. Pierwszy etap wyłoni najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych z poszczególnych szkół średnich w całym województwie lubelskim. Drugi etap, czyli uroczysty finał wojewódzki odbędzie 27 listopada w auli UMCS w Lublinie. Rozdane zostaną wtedy bardzo atrakcyjne nagrody: laptopy, tablety, smartfony.

Organizatorem i zarazem wsparciem merytorycznym testu jest UMCS w Lublinie. Patronat nad konkursem objął również Marszałek Województwa Lubelskiego, a Grupa Azoty Puławy jest jego partnerem.