Propozycja podniesienia opłat za zagospodarowanie odpadów w Zamościu spotyka się z oporem radnych

Propozycja podniesienia opłat za zagospodarowanie odpadów w Zamościu spotyka się z oporem radnych

Władze miasta Zamość zaprezentowały propozycję wzrostu opłat za usługi związane z gospodarowaniem i odbiorem odpadów, jednak lokalni radni wyrazili swoje sprzeciw. Na chwilę obecną nie jest pewne, jaka będzie przyszłość cen za odpady.

Aktualnie, obywatele Zamościa wniesione opłaty za odpady kalkulowane są na podstawie zużytej ilości wody – za każdy metr sześcienny wypitej wody płacą 7 złotych miesięcznie. Ponieważ koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami znacząco przekraczają wpływy z opłat od mieszkańców, samorząd miejski przygotował projekt uchwały dotyczący podniesienia stawek. Zaplanowane zwiększenie cen miało być znaczne, aż o 57 procent. Prezydent miasta Zamość zaproponował, aby od początku nowego roku, od daty 1 stycznia, mieszkańcy mieli obowiązek płacić 11 złotych za każdy metr sześcienny zużytej wody.

W oficjalnym uzasadnieniu uchwały podkreślono, że bez planowanej podwyżki, miasto będzie zmuszone do dokładania do systemu gospodarki odpadami kwoty 3,5 mln złotych w ciągu bieżącego roku. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia, utrzymanie obecnej wysokości opłat za odpady stwarza ryzyko powiększania deficytu, który będzie wymagał pokrycia ze środków budżetu miasta. To z kolei „może mieć negatywny wpływ na możliwość finansowania innych zadań”.