Radni Zamościa nie zezwolili na wzrost podatku od nieruchomości

Radni Zamościa nie zezwolili na wzrost podatku od nieruchomości

Informacja ta dotyczy dużej ilości mieszkańców Zamościa. Podwyżka podatku od nieruchomości nie została zaakceptowana przez lokalnych radnych. Agnieszka Gromek, zastępca dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Miasta w Zamościu, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zamościu zaznaczyła, że mimo iż to nie jest temat, który cieszy się wielką popularnością, ma on ogromne znaczenie dla budżetu miasta.

Gromek podkreśliła, że wysokość dochodów miasta bezpośrednio wpływa na możliwości finansowe miasta. Nowe stawki, które radni mieli rozważyć w projekcie uchwały zostały obliczone na podstawie wskaźnika inflacji za pierwsze półrocze bieżącego roku.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 30 października, Gromek akcentowała jak istotny jest „czynnik inflacji”, ponieważ ma on bezpośredni wpływ na koszty realizacji różnego rodzaju zadań. Zwróciła uwagę radnych na fakt, że pomimo szybujących cen i stawek podatkowych w ostatnich latach, ten ostatni wzrost jest zdecydowanie za niski. Gromek zwróciła również uwagę na stały wzrost płacy minimalnej, który również bezpośrednio wpływa na koszty realizacji zadań.