Krajowa Grupa Spożywcza przedstawia strategiczne plany inwestycyjne w Zamościu

Krajowa Grupa Spożywcza przedstawia strategiczne plany inwestycyjne w Zamościu

Podczas spotkania w Zamościu, Krajowa Grupa Spożywcza (KGS) zaprezentowała swoje strategiczne plany opierające się na trzech kluczowych filarach: stabilnej współpracy z rolnikami, wprowadzaniu innowacji i rozbudowie infrastruktury. W skład tych założeń wchodzi także realizacja nowych inwestycji w ramach Zamojskich Zakładów Zbożowych.

Marek Zagórski, prezes KGS, podczas wydarzenia 5 października w Zamościu, wyjaśnił, że strategia została przyjęta w dwóch horyzontach czasowych – długoterminowym, do 2035 roku i krótszym, do 2028 roku. Jego słowa sugerują, że planowane do 2028 roku inwestycje mają wynieść 6 miliardów złotych. Zagórski zaznaczył, że środki finansowe mają zostać przeznaczone nie tylko na rozwój istniejących zakładów, ale również na zakup nowych firm oraz budowę nowych zakładów i rozwijanie infrastruktury. Podkreślił również, że zachowanie stabilnej relacji z rolnikami jest fundamentalnym założeniem strategii, począwszy od zakupu surowców aż po sprzedaż środków do produkcji na korzystnych warunkach.

Prezes KGS zdradził także, że planowane inwestycje w regionie Lubelszczyzny mają wynieść 1 miliard złotych. Jak wyjaśnił, te środki mają zostać ulokowane w rozwój linii produkcyjnych w cukrowniach w Werbkowicach i Krasnymstawie, utworzenie centrum logistycznego przy LHS, budowę nowych młynów w ramach Zamojskich Zakładów Zbożowych, dokapitalizowanie oraz zakup nowoczesnych urządzeń dla lubelskiej Fabryki Cukierków „Pszczółka”. Dodatkowo, plany obejmują również inwestycje w przetwórstwo owocowo-warzywne.