"Senioriady Zamojskie 2023" – Aktywizacja Seniorów w Uchaniach

"Senioriady Zamojskie 2023" – Aktywizacja Seniorów w Uchaniach

16 września 2023 r., na terenie sportowym zlokalizowanym przy szkole podstawowej w miejscowości Uchanie, miało miejsce drugie z serii spotkań realizowanych w ramach zainicjowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna programu o nazwie „Senioriady Zamojskie 2023”.

Projekt ten jest efektem współpracy Stowarzyszenia z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Składa się on z wielu działań skierowanych do seniorów, zatytułowanych „Senioriady Zamojskie 2023”, które są realizowane dzięki finansowemu wsparciu otrzymanemu od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki te zostały przyznane w ramach rządowego programu długoterminowego, planowanego na lata 2021-2025 pod hasłem „Aktywni+”, mającego na celu wsparcie osób starszych, Edycja 2023.

Inicjatywa ta zdobyła również poparcie lokalnych partnerów, takich jak Urząd Gminy Uchanie oraz Gminny Ośrodek Kultury działający na terytorium tejże gminy.

Celem priorytetowym „Senioriady Zamojskie 2023” jest pobudzenie do aktywności fizycznej osób w wieku 60 lat i więcej, co ma przyczynić się do poprawy jakości ich życia oraz promowania zdrowego stylu życia. Poprzez realizację projektu zamierzamy zachęcać osoby starsze do aktywności, integracji, edukacji oraz kształtowania zdrowych nawyków. Dodatkowo, kluczowym aspektem jest podnoszenie poziomu ich zaangażowania w społeczeństwo i rozwijanie kontaktów społecznych, co ma być realizowane między innymi poprzez ciekawe spędzanie wolnego czasu.