Modernizacja infrastruktury w Zamościu: remont ulic Sienkiewicza, Sowińskiego i Promiennej

Modernizacja infrastruktury w Zamościu: remont ulic Sienkiewicza, Sowińskiego i Promiennej

Planowane są kompleksowe prace remontowe na trzech ulicach w Zamościu: Sienkiewicza, Sowińskiego i Promienna. Remonty obejmują zarówno nawierzchnie dróg, jak i chodniki, co znacząco poprawi codzienne warunki poruszania się po tych rejonach miasta. Warto przy tym zaznaczyć, że prace mogą wiązać się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców i użytkowników tych dróg podczas ich trwania.

Te istotne dla miasta inwestycje będą możliwe dzięki znacznej pomocy finansowej uzyskanej od Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jak wskazują wcześniejsze informacje, miasto otrzymało już dofinansowanie na wykonanie prac remontowych na ulicy Sienkiewicza oraz Promiennej.

Wcześniej, w lipcu, informowaliśmy o przystąpieniu do prac na ulicy Sienkiewicza, gdzie koszt przewidywanych robót wynosił około 1,3 mln złotych. Na ten cel miasto otrzymało dotację pokrywającą aż 80 procent planowanych kosztów. Podobna sytuacja dotyczyła ulicy Promiennej, gdzie remont miał być przeprowadzony za kwotę około 791 tysięcy złotych.