Roztoczański Festiwal Twórczości Ludowej – kulminacja dziedzictwa kulturowego regionu

Roztoczański Festiwal Twórczości Ludowej – kulminacja dziedzictwa kulturowego regionu

Trzynastego sierpnia, 2023 roku, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna zorganizowało wydarzenie o nazwie „Roztoczański Festiwal Twórczości Ludowej w Zwierzyńcu”, które odbyło się przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Partnerstwo z Roztoczańskim Parkiem Narodowym było kluczowe dla realizacji tego projektu.

Festyn, będący elementem projektu „Roztoczański Festiwal Twórczości Ludowej w Zwierzyńcu”, uzyskał finansowe wsparcie z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznane w ramach programu EtnoPolska, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury. To wydarzenie wpisało się w edycję 2023 tego programu.

Inicjatywa ta była naturalnym ciągiem dotychczasowych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, mających na celu promocję tradycyjnej kultury ludowej oraz długotrwałą współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich. Głównym celem projektu była prezentacja bogactwa kultury ludowej Roztocza.

Festyn stworzył platformę promującą kulturę ludową, która przyciągnęła zarówno aktywnie uczestniczące ponad 200 osób, jak i licznie zgromadzoną publiczność. Do udziału zaproszono Koła Gospodyń Wiejskich ze czterech powiatów Zamojszczyzny, ludowe zespoły artystyczne oraz rzemieślników. Wydarzeniu towarzyszył kiermasz lokalnych produktów i specjałów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich do degustacji. W ten sposób, udostępniając swoje stoiska, Koła Gospodyń Wiejskich oraz lokalni twórcy mieli szansę na dodatkową promocję swojej działalności.