Spichlerz św. Brata Alberta w Zamościu przygotowuje paczki żywnościowe dla 120 rodzin na święta

Spichlerz św. Brata Alberta w Zamościu przygotowuje paczki żywnościowe dla 120 rodzin na święta

Przed nadchodzącymi świętami, Spichlerz św. Brata Alberta z Zamościa zgromadził dary na rzecz około 120 rodzin nie tylko z samego miasta, ale również z sąsiednich miejscowości i odległych powiatów. Paczki żywnościowe, które będą rozdane potrzebującym, są wytworem wspólnej pracy i dobroci ludzi, którzy chętnie do nich dobudowywali.

Aktywność „Paczka dla bliźniego” jest realizowana co roku, już od czterech lat. Organizuje się ją dwukrotnie – tuż przed Wielkanocą oraz przed Bożym Narodzeniem. Obecna edycja trwa aż do 21 grudnia. Wtedy wolontariusze ze Spichlerza św. Brata Alberta w Zamościu rozpoczną proces segregowania, pakowania i dystrybucji zebranych produktów do rodzin potrzebujących. Na chwilę obecną, liczba takich rodzin wynosi około 120.

Odbiorcami darów są nie tylko mieszkańcy Zamościa i najbliższych mu terenów, ale również osoby z dalszych miejscowości. Przykładowo, jedna z paczek zostanie wysłana do wioski Obszary, leżącej w powiecie biłgorajskim – mówi Anna Janczyk, koordynatorka Spichlerza.

Lista beneficjentów jest ustalana na bazie wieloletnich doświadczeń ludzi zaangażowanych w prowadzenie Spichlerza. Wielu odbiorców korzysta z tej pomocy od lat. Niektórzy samodzielnie zgłaszają swoje potrzeby. Zawsze staramy się upewnić, że nasze paczki trafiają do tych, którzy naprawdę ich potrzebują – zaznacza Janczyk.