Nowy dyrektor Muzeum Zamojskiego. Jakie zmiany nas czekają?

Nowy dyrektor Muzeum Zamojskiego. Jakie zmiany nas czekają?

Wraz z początkiem marca doszło do istotnych zmian w Muzeum Zamojskiego. To właśnie w tej instytucji kulturalnej zmieniła się osoba piastująca stanowisko dyrektora. Odchodzący dyrektor Andrzej Urbański został zastąpiony na tym stanowisku przez Annę Cichosz. Nie jest to jednak osoba nowa w Muzeum Zamojskiego. Nowa Dyrektor doskonale zna to muzeum, gdyż przyszło jej pracować w nim już od 2004 roku. Co przyniesie zmiana?

Kim jest nowa dyrektor Muzeum Zamojskiego?

Jak już zostało powiedziane, nowa dyrektor Muzeum Zamojskiego, Anna Cichosz, już przeszło 16 lat pracuje w tej placówce kulturalnej. Jak sama mówi, przeszła ona wszystkie szczeble zawodowej kariery. Swoją pracę zaczęła od obsługi administracyjnej, gdzie piastowała różne stanowiska o charakterze administracyjnym. Dalszy rozwój kariery pozwolił jej na pełnienie stanowisk muzealniczych. Wpierw była to pozycja adiunkta kustosza, a następnie kierownika Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Ostatecznie objęła stanowisko zastępcy dyrektora, skąd awansowała na dyrektora wraz z początkiem marca 2021 roku.

Nadchodzą zmiany?

Nowa dyrektor, Anna Cichosz miała wiele lat na poznanie zarówno instytucji, jak i ludzi. Wraz z objęciem nowego stanowiska, zapowiedziała ona nowe plany tej instytucji kultury. Jak sama deklaruje, podstawą będzie promowanie Zamościa i zachęcanie zwiedzających do odwiedzania muzeum. Zapewniła ona również, że placówka dostosuje się do warunków obecnych w czasie pandemii, co zaowocuje możliwością dwutorowego działania całej instytucji. Mowa tu zarówno o formie stacjonarnej, zależnej od warunków epidemicznych, jak i o formie online. Zgodnie z planami Anny Cichosz, Muzeum Zamojskiego położone przy ulicy Ormiańskiej będzie starało się o nowe środki, które umożliwią zarówno modernizację placówki, jak i realizację kolejnych projektów.

Jak wytypowano nową dyrektor?

Decyzję o mianowaniu Anny Cichosz na nowego dyrektora Muzeum Zamojskiego podjęła komisja konkursowa, którą powołano w wyniku zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość. Komisja dokonała oceny kwalifikacji kandydatów na to stanowisko, a następnie w jawnym głosowaniu ogłosiła zwyciężczynię. Zdaniem członków komisji Anna Cichosz spełnia wszystkie wymogi, jakie stawiane są dyrektorowi takiej placówki, a długoletnie doświadczenie i znajomość muzeum znacząco przyczyniły się możliwości takiego awansu zawodowego.