Koszty projektu i budowy odcinka S17 Izbica-węzeł Zamość Sitaniec wyniosą prawie 504 mln zł

Koszty projektu i budowy odcinka S17 Izbica-węzeł Zamość Sitaniec wyniosą prawie 504 mln zł

Planowanie i realizacja budowy 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 między Izbicą a węzłem Zamość Sitaniec przewiduje wydatki rzędu 504 milionów złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zidentyfikowała najbardziej opłacalną propozycję dla tego zadania.

Na przetarg na projektowanie i budowę tego odcinka drogi swoje oferty złożyło 12 firm. Budżet, który GDDKiA przeznaczyła na ten cel, wynosił początkowo 421,75 milionów złotych. Spośród wszystkich ofert konsorcjum firm GAP Inşaat (lider), Fabe Polska i SP Sine Midas Stroy zaproponowało najbardziej korzystne warunki – ich oferta wynosiła 503,96 milionów złotych.

Jak informuje GDDKiA, pozostali oferenci mają możliwość zgłaszania odwołań w ciągu 10 dni. W przypadku braku odwołań, dokumentacja przetargowa zostanie poddana rutynowym kontrolom Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po pomyślnym zakończeniu tych kontroli, a także po dostarczeniu gwarancji prawidłowego wykonania umowy, możliwe będzie sfinalizowanie kontraktu z wybranym wykonawcą.

Pierwsze wskazanie najlepszej oferty na projekt i budowę tej części drogi ekspresowej miało miejsce już w lutym. Wtedy to konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones zostało uznane za najkorzystniejszego oferenta.