Współpraca edukacyjna między Akademią Zamojską a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 3

Współpraca edukacyjna między Akademią Zamojską a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 3

Zgodnie z niedawno podpisanym porozumieniem, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 nawiązał współpracę z Akademią Zamojską. Ta współpraca ma przynieść korzyści obu instytucjom, a w efekcie także uczniom i nauczycielom. Oznacza to, że Akademia Zamojska objęła patronatem jedną z klas IV Liceum Ogólnokształcącego o profilu psychologiczno-społecznym, działającego pod egidą ZSP nr 3.

Ta współpraca została oficjalnie sfinalizowana podpisaniem umowy, na mocy której uczniowie i nauczyciele „Elektryka”, jak potocznie nazywane jest liceum, będą mogli korzystać z różnorodnych możliwości. Przewiduje się uczestnictwo w projektach realizowanych przez Instytut Pedagogiki Akademii Zamojskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogów. Dodatkowo planowane są warsztaty, do organizacji których mogą być zgłaszane pomysły i tematy przez nauczycieli i uczniów liceum. W zamian studenci pedagogiki z AZ będą mieli możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego, odbywając praktyki w tej szkole.

Rektor Akademii Zamojskiej, dr hab. Paweł Skrzydlewski, po podpisaniu umowy, wyraził swoje zadowolenie z kolejnej współpracy szkolnej oraz możliwości rozwoju młodych ludzi pod okiem doświadczonych wykładowców. Wyraził również nadzieję, że zajęcia prowadzone przez Akademię pomogą pokazać uczniom patronackiej klasy, jak fascynująca i użyteczna jest nauka na studiach wyższych oraz jak funkcjonuje życie akademickie. Wszystko to ma zachęcać uczniów do dalszego kontynuowania edukacji na kierunku pedagogika po zdaniu egzaminów maturalnych.