Realizacja wizji rozwoju infrastruktury rekreacyjnej w Zamościu zbiega się z obietnicami wyborczymi

Realizacja wizji rozwoju infrastruktury rekreacyjnej w Zamościu zbiega się z obietnicami wyborczymi

Konstrukcja nowej infrastruktury rekreacyjnej w okolicach zalewu miejskiego to jedno z założeń kampanii wyborczej Rafała Zwolaka, obecnego prezydenta Zamościa. W jego programie wyborczym znalazły się zapewnienia o budowie kempingu, strefy dla kamperów, punktów widokowych, tężni solankowej oraz płytkiego basenu przystosowanego do potrzeb najmłodszych. Wydaje się, że teraz nadszedł czas na wprowadzenie tych obietnic w życie, a obszar wokół zalewu stanowi idealne miejsce do ich realizacji.

Miasto podjęło decyzję o powierzeniu opracowania projektu zagospodarowania lasu komunalnego położonego w pobliżu zalewu. Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zamościu, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (która odbyła się 27 maja) wyraził nadzieję na wyznaczenie nowych szlaków pieszych na terenie projektu. Szlaki te miałyby być zlokalizowane na drewnianych pomostach przechodzących przez las i obszary podmokłe. Rozważane jest również wyznaczenie miejsc na ogniska i grille dla mieszkańców miasta.

W ramach planowanego zagospodarowania terenu istnieje możliwość utworzenia strefy parkingowej dla kamperów. Dyrektor Flis przypomniał również o zapowiedzi prezydenta Zwolaka dotyczącej budowy otwartego basenu kąpielowego na terenie zalewu. Tego typu inwestycja byłaby doskonałym uzupełnieniem oferty rekreacyjnej miejsca. Zgodnie ze słowami dyrektora, realizacja projektu basenu przyczyniłaby się do zwiększenia atrakcyjności oferty, a otwarty basen mógłby być dostępny dla mieszkańców przez dłuższy okres niż miejskie kąpielisko, nawet o dwa miesiące więcej. W związku z tym, w najbliższym czasie możliwe jest podjęcie działań w tym zakresie.

Planowany rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Zamościu będzie stanowił przedmiot naszej ścisłej obserwacji.