Innowacje kadrowe w Zakładzie Gospodarki Lokalowej i Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zamościu

Innowacje kadrowe w Zakładzie Gospodarki Lokalowej i Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zamościu

Rafał Zwolak, pełniący funkcję Prezydenta miasta Zamościa, przekazał informację o nowych obsadach na stanowiskach prezesów dwóch miejskich zakładów. Chodzi o Zakład Gospodarki Lokalowej (ZGL) oraz Miejski Zakład Komunikacji (MZK). W ZGL doszło do zastąpienia Magdaleny Dołgan przez Artura Metodego Kozłowskiego. Podobnie, w MZK Sławomir Ożgo objął stanowisko po Krzysztofie Szmicie.

Nowy szef ZGL, Artur Metody Kozłowski, to 43-letni absolwent Politechniki Wrocławskiej. Ukończył także studia menedżersko-prawne w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, gdzie zdobył specjalizację MBA oraz DBA. Od roku 2011 prowadzi samodzielnie własny biznes. Przedtem był zatrudniony jako specjalista od sprzedaży nowych aut, usług finansowych i ubezpieczeniowych w firmie Euro-Car Sp. z o.o., mającej siedzibę w Zamościu.

Prezydent Rafał Zwolak wyjaśnił, że głównym celem Kozłowskiego będzie opracowanie efektywnej strategii dotyczącej zarządzania miejskimi lokalami. Aktualny stan wielu z nich, szczególnie tych usytuowanych na Starym Mieście, jest niezadowalający i wymaga poprawy. Zadanie nowego prezesa to nie tylko stworzenie planu remontów tych lokali, ale również zdobycie dodatkowych środków przeznaczonych na ich renowację.

Szefem MZK został Sławomir Ożgo, który zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Szmita. Ożgo jest dyplomantem Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Lubelskiej Szkoły Biznesu. Przez długi okres prowadził własną firmę, a ostatnio pełnił funkcję menedżera w Chłodni Mors Sp. z o.o., zlokalizowanej w Zamościu.