Urząd Miasta w Zamościu wprowadza ograniczenia

Urząd Miasta w Zamościu wprowadza ograniczenia

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem COVID-19 i wprowadzeniem w całej Polsce strefy żółtej, Urząd Miasta w Zamościu wprowadził ograniczenia w przyjęciu petentów. Ograniczenia obowiązują od 12 października.

W oficjalnym komunikacie Urzędu Miasta Zamość możemy przeczytać:

Z uwagi na zwiększającą się liczbę stwierdzanych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, od 12 października 2020 r. zarządzeniem nr 243/2020 Prezydenta Miasta Zamość z 8 października 2020 r. wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Zamość.
 Zmiana w sposobie funkcjonowania jest podyktowana koniecznością zminimalizowania narażania zdrowia zarówno mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miasta Zamość.
Urząd Miasta Zamość zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w urzędzie oraz apeluje o korzystanie przy załatwianiu spraw z dostępnych form kontaktu telefonicznego na wskazane w tabeli numery telefonów lub elektronicznego np. na niżej podane adresy e-mail (załącznik) lub wykorzystując platformę ePUAP.
W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu i godziny wizyty.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://www.zamosc.pl/news/6058/1/komunikat-urzedu-miasta-zamosc.html