Powiat zamojski zmodernizował kolejne drogi

Powiat zamojski zmodernizował kolejne drogi

Z dotacji Funduszu Dróg Samorządowych powiat zamojski otrzymał 7,3 miliony złotych. Trzy dni powiat zamojski oddał do użytku kolejne 13 km dróg powiatowych, które zostały zmodernizowane z tych właśnie funduszy.

Droga powiatowa nr 3257L Pniówek – Ruszów – Wierzbie – Łabunie

Droga o długości około 6 km łączy dwie gminy: Zamość i Łabunie i zapewnia połączenie powiatów: zamojskiego i tomaszowskiego. Koszt całej inwestycji wyniósł: 8 030 954,76 zł, z czego dofinansowanie ze środków programu FDS to 4 818 572,00 zł; z budżetu powiatu zamojskiego – 1 687 786,76 zł i z dotacji samorządu Gminy Łabunie – 1 524 596,00 zł

Droga powiatowa nr 3216L Złojec – Wielącza

Odcinek drogi o długości około 7 km bezpośrednio połączony z drogą wojewódzką nr 837 i z drogą krajową 74. Dzięki temu całość stanowi sprawną sieć komunikacyjną. Koszt całej inwestycji wyniósł 4 122 658,58 zł, z czego dofinansowanie ze środków programu FDS to 2 473 595,00 zł; z budżetu powiatu zamojskiego – 947 264,58; z dotacji samorządów gmin:  Szczebrzeszyna  – 541 799,00 zł oraz Nielisza – 160 000,00 zł.

Podsumowując, całkowita wartość modernizacji tych dwóch odcinków drogi (w sumie 13 km) wyniosła 12,1 mln zł. Niemal tydzień temu, 16 października odebrano 8-kilometrowy odcinek przebudowanej drogi powiatowej: Wólka Orłowska – Skierbieszów.